Utbildningar


Jag erbjuder kurser i motiverade samtal, introduktion, grundkurser, påbyggnad/fördjupning, utbildning och handledning för metodstödjare samt chefsutbildningar. 


Förutom utbildning i motiverande samtal håller jag även föreläsningar om cannabis samt utbildning i särskild behandling vid cannabisberoende.


Grundkurs i MI 3 - 4 dagar. Grundkursen syftar till att ge en grundläggande kunskap och förståelse för  MI som förhållningssätt och samtalsmetod. Kurserna bygger på en blandning av föreläsningar, övningar och eget arbete med inspelning och transkribering av samtal.

Påbyggnadsutbildningar planeras utifrån verksamhetens behov och innefattar oftast två dagar med fördjupning av metoden.

Med lång erfarenhet av utbildning och implementering av motiverande samtal kan jag skräddarsy ett utbildningspaket för just er verksamhet.


Från kursdeltagare

"Kunnig och trygg i ämnet. Bra blandning av föreläsning, grupparbete och videoklipp. Öppenhet och flexibilitet hos Ann-Sofie."

"Väldigt duktig föreläsare med behaglig röst. Hon engagerar och inspirerar och bra att hon kom med egna exempel."

"Kursledaren andas MI"

"Mycket bra utbildare"


Skapa din hemsida gratis!